Regionalne Orły Eksportu to ogólnopolski cykl wydarzeń, który ma na celu promocję eksportu
i tematów z nim związanych, poprzez omówienie najciekawszych kierunków zbytu, wskazanie sektorów z największym potencjałem eksportowym oraz wyłonienie i nagrodzenie regionalnych liderów eksportu.